De doelstelling van stichting Zorg met Smaeck?

Het leveren van een bijdrage aan het realiseren van vormen en scholen van

dagbesteding voor mensen met een beperking.


Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door onder andere:

- het organiseren van activiteiten;

- betrekken van vrijwilligers voor de uitvoering daarvan;

- ondersteunen van de binnen het restaurant werkzame personen (met een beperking);

- het betrekken van vrijwilligers daarvoor;

- het aantrekken van fondsen, subsidies dan wel andere geldstromen ten behoeve van financiering hiervan.

Beleidsplan

 • Waarborgen voortbestaan van de dagbesteding bij Restaurant Puur Smaeck
 • Adviseren en ondersteunen bij de dagelijkse praktijk van de dagbesteding
 • Het verwerven van fondsen om de activiteiten van de dagbesteding mogelijk te maken
 • Het aanbrengen van vrijwilligers
 • Het waarborgen van het transport van de cliënten werkzaam in de dagbesteding
 • Bekendheid geven aan de het werk van de stichting en de dagbesteding van Puur Smaeck
 • Activiteiten

 • Verwerven financiële ondersteuning, het aanschrijven van fondsen.
 • Het organiseren van een benefietavond ( zover mogelijk in deze Coronatijd)
 • Het uitbrengen van een kookboek ‘gezond koken met Smaeck’ voor de doelgroep met een verstandelijke beperking
 • De aanschaf van een nieuwe taxi-bus
 • De verdere ontwikkeling van een website
 • Contactavond met de ouders van de cliënten van de dagbesteding
 • >