Welkom bij Stichting Zorg met Smaeck.

Stichting zorg met Smaeck

Sinds 2013 is de stichting actief betrokken bij het in stand houden van de dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking in Restaurant Puur Smaeck. De basis voor de dagbesteding is de bezielde leiding van Kees en Jannemieke Verhoeff. Zonder een extra financiële ondersteuning zou het niet mogelijk zijn deze voorziening in stand te houden. Naast het verwerven van fondsen is de stichting betrokken bij de dagelijkse praktijk en adviseert en ondersteunt hierbij. De stichting vindt het daarnaast belangrijk de dagbesteding bekendheid te geven bij een breder publiek om zo het draagvlak voor de dagbesteding te vergroten en het mogelijk te maken de voorzieningen voor meer cliënten toegankelijk te maken. Zorg met Smaeck houdt ook van gezond en lekker eten. Niet vanzelfsprekend voor onze doelgroep. Daarom is het voornemen een speciaal kookboek uit te brengen met lekkere recepten die makkelijk te maken zijn en gezonde, betaalbare ingrediënten bevatten.

Waar staat Puur Smaeck voor?

Naast lekker eten bieden, op basis van eerlijke, pure en biologische producten, wil Puur Smaeck vooral een ontmoetingsplek zijn. Voor winkelend publiek, voor zakenmensen, voor iedereen van binnen en buiten Hilversum. Puur Smaeck staat ook voor verantwoord ondernemen. Puur Smaeck draagt bij aan een inclusieve samenleving door mensen met een beperking een werkplek te bieden. Hiermee bevordert Puur Smaeck de zelfredzaamheid en participatie van deze groep.

De Hilversumse ondernemers Kees en Jannemieke Verhoeff startten Puur Smaeck met de bedoeling mensen met een beperking een werkplek te geven. Zij werken overdag in de bediening, onder begeleiding van een werkcoach en / begeleiders. Het effect is drieledig: het talent van jongeren wordt benut en verder ontwikkeld, ze participeren hierdoor volop mee in de samenleving en op de arbeidsmarkt en de samenleving maakt nader kennis met de vele mogelijkheden van mensen met een beperking.

Het initiatief Puur Smaeck staat niet op zich. Er zijn in Nederland meerdere initiatieven waar horeca en mensen met een beperking in combinatie garant staan voor mooie ondernemingen en resultaten. In Hilversum is Puur Smaeck wel de enige in zijn 'soort'. Daarmee een initiatief waar Hilversum trots op mag zijn en dat gekoesterd dient te worden.

Puur Smaeck biedt ondersteuning bij de werkzaamheden van de cliënten, vanuit passie en motivatie om horeca, scholing, werk , zorg en welzijn te combineren.

>